MỤC TIÊU, NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Thu, 03/03/2016


Công ty Than Nam Mẫu-TKV là đơn vị sản xuất than hầm lò, không có diện khai thác lộ thiên.Theo Quyết định số 2117/QĐ-VINACOMIN, ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, Công ty Than Nam Mẫu-TKV có mục tiêu hoạt động và ngành, nghề kinh doanh như sau:

1. Công ty hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn do TKV giao, đóng góp ngày càng nhiều cho ngân sách Nhà nước, giải quyết việc làm cho người lao động và tích lũy các nguồn lực để phát triển bền vững Công ty, hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do TKV giao, góp phần vào sự phát triển bền vững của TKV.

2. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty gồm:

- Khai thác và thu gom than cứng

- Khai thác và thu gom than non

- Khai thác và thu gom than bùn

- Xây dựng công trình đường sắt, đường bộ

- Vận tải hàng hóa bằng đường sắt

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

- Xây dựng công trình công ích (thi công xây lắp các công trình mỏ và dân dụng)

- Lắp đặt hệ thống điện

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí

- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Thăm dò, khảo sát địa chất và địa chất công trình)

- Gia công cơ khí và tráng phủ kim loại

- Sửa chữa thiết bị điện

- Sửa chữa máy móc thiết bị

- Sửa chữa thiết bị khác

- Sản xuất đồ uống không cồn, nước tinh khoáng

- Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (sản xuất vật liệu xây dựng)

3. Tùy từng thời điểm và tình hình sản xuất kinh doanh, Công ty có thể được bổ sung các ngành, nghề kinh doanh khác mà pháp luật không cấm tại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty mẹ-TKV sau khi được Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam phê duyệt.

NHIỆM VỤ, NGÀNH NGHỀ KINH DOANH (1)
Bài viết khác


Giới thiệu