Đội CCM bán chuyên Công ty đạt giải A toàn đoàn tại Hội thao kỹ thuật CCM bán chuyên TKV năm 2015

Wed, 10/08/2016


Hội thao kỹ thuật CCM bán chuyên được Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam tổ chức 2 năm một lần. Năm 2015 là lần thứ 9 Hội thao được tổ chức từ ngày 01 đến 03/10/2015 tại Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm thuộc Trung tâm Cấp cứu mỏ-Vinacomin. Tham gia Hội thao có 14/16 đơn vị đào lò và khai thác hầm lò trong TKV, Đội CCM bán chuyên Công ty Than Nam Mẫu-TKV tham gia với đội hình 12 chiến sỹ chính thức và 04 chiến sĩ dự bị.


Kết quả: Đội CCM Công ty Than Nam Mẫu có 02 khoa mục đạt giải A, 01 khoa mục đạt giải B và đạt giải A toàn đoàn.  

Đội CCM bán chuyên Công ty đạt giải A toàn đoàn tại Hội thao kỹ thuật CCM bán chuyên TKV năm 2015
Bài viết khác


Thành tích đã được ghi nhận