Công đoàn Than Nam Mẫu tổ chức thành công Đại hội VII, nhiệm kỳ 2023-2028

Sun, 16/04/2023Ngày 15/4/2023 Công đoàn Công ty Than Nam Mẫu đã tổ chức Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Lê Thanh Xuân-Chủ tịch Công đoàn TKV; đồng chí Bùi Minh Thanh-Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh; đồng chí Cù Văn Thắng-Chủ tịch LĐLĐ thành phố Uông Bí; đại biểu đại diện các Ban Công đoàn TKV; đại biểu đại diện các Cụm Công đoàn thuộc Công đoàn TKV, cùng các đồng chí lãnh đạo Công ty và 145 đại biểu đại diện cho trên 4000 CBCNV của Than Nam Mẫu.

Công đoàn Than Nam Mẫu tổ chức thành công Đại hội VII, nhiệm kỳ 2023-2028 (1)

Báo cáo tại Đại hội đã phân tích rõ những thuận lợi, khó khăn đồng thời đưa ra những giải pháp cụ thể với mục tiêu nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động tổ chức Công đoàn. Nhiệm kỳ VI Công đoàn Than Nam Mẫu gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là sự bùng phát của đại dịch Covid-19, tình hình kinh tế, chính trị quốc tế, khu vực và trong nước có nhiều biến động, diễn biến phức tạp; sự biến động của thị trường tiêu thụ than, khoáng sản, vật tư, nguyên nhiên liệu; diện khai thác than ngày càng xuống sâu, vào xa, địa chất phức tạp… Song dưới sự lãnh chỉ đạo của Công đoàn cấp trên và Đảng ủy Công ty, sự phối hợp có hiệu quả của cơ quan chuyên môn và các tổ chức đoàn thể, đã tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong CNVCLĐ, từ đó giúp tổ chức Công đoàn thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội VI đề ra. Thu nhập của người lao động hàng năm luôn đạt và vượt kế hoạch, trong nhiệm kỳ thu nhập bình quân của người lao động tăng 12,4% so với kế hoạch. Điều kiện làm việc từng bước được cải thiện; tăng cường đầu tư công nghệ khai thác đào lò, trang thiết bị hiện đại như máy xúc, xe khoan; hệ thống tời vận chuyển người trong hầm mỏ… Công tác chăm lo đời sống, nâng cao điều kiện sinh hoạt, đầu tư xây dựng và duy trì hoạt động các công trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động luôn được Công ty quan tâm thực hiện tốt.

Các phong trào thi đua lao động sản xuất được đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia hưởng ứng; vai trò và vị trí của tổ chức Công đoàn ngày càng được khẳng định. Trong nhiệm kỳ VI đã có nhiều cá nhân, tập thể được Hội đồng thi đua các cấp khen thưởng; hàng năm Công đoàn Công ty luôn đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.

Công đoàn Than Nam Mẫu tổ chức thành công Đại hội VII, nhiệm kỳ 2023-2028 (2)

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Thanh Xuân-Chủ tịch Công đoàn TKV đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Công đoàn Công ty than Nam Mẫu đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đánh giá cao tinh thần đoàn kết của CNVCLĐ Công ty… Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Công đoàn Than Nam Mẫu cần tập trung tuyên truyền để người lao động thực hiện tốt các nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới; tích cực tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao công tác AT-BHLĐ, tổ chức tốt các phong trào thi đua nhằm nâng cao hơn nữa thu nhập cũng như các chế độ phúc lợi cho người lao động. Bám sát theo Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị, về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Đồng chí cũng tin tưởng rằng với ý chí quyết tâm, trong nhiệm kỳ mới Công đoàn Than Nam Mẫu sẽ phối hợp chặt chẽ với chuyên môn hoàn thành tốt các mục tiêu đặt ra, xây dựng Công ty trở thành mỏ xanh, mỏ sạch, mỏ hiện đại.

Công đoàn Than Nam Mẫu tổ chức thành công Đại hội VII, nhiệm kỳ 2023-2028 (3)

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH Công đoàn Công ty khóa VII, bầu 12 đồng chí đi dự Đại hội Công đoàn TKV lần thứ VI và 01 đồng chí dự Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhân dịp này, Công đoàn TKV và Công đoàn Công ty đã tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Công ty nhiệm kỳ vừa qua./.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Công đoàn Than Nam Mẫu tổ chức thành công Đại hội VII, nhiệm kỳ 2023-2028 (4)


Công đoàn Than Nam Mẫu tổ chức thành công Đại hội VII, nhiệm kỳ 2023-2028 (5)


Công đoàn Than Nam Mẫu tổ chức thành công Đại hội VII, nhiệm kỳ 2023-2028 (6)


Công đoàn Than Nam Mẫu tổ chức thành công Đại hội VII, nhiệm kỳ 2023-2028 (7)


Công đoàn Than Nam Mẫu tổ chức thành công Đại hội VII, nhiệm kỳ 2023-2028 (8)


Công đoàn Than Nam Mẫu tổ chức thành công Đại hội VII, nhiệm kỳ 2023-2028 (9)


Công đoàn Than Nam Mẫu tổ chức thành công Đại hội VII, nhiệm kỳ 2023-2028 (10)


Công đoàn Than Nam Mẫu tổ chức thành công Đại hội VII, nhiệm kỳ 2023-2028 (11)


Công đoàn Than Nam Mẫu tổ chức thành công Đại hội VII, nhiệm kỳ 2023-2028 (12)


Công đoàn Than Nam Mẫu tổ chức thành công Đại hội VII, nhiệm kỳ 2023-2028 (13)


Công đoàn Than Nam Mẫu tổ chức thành công Đại hội VII, nhiệm kỳ 2023-2028 (14)


Công đoàn Than Nam Mẫu tổ chức thành công Đại hội VII, nhiệm kỳ 2023-2028 (15)


Công đoàn Than Nam Mẫu tổ chức thành công Đại hội VII, nhiệm kỳ 2023-2028 (16)


Công đoàn Than Nam Mẫu tổ chức thành công Đại hội VII, nhiệm kỳ 2023-2028 (17)


Công đoàn Than Nam Mẫu tổ chức thành công Đại hội VII, nhiệm kỳ 2023-2028 (18)


Công đoàn Than Nam Mẫu tổ chức thành công Đại hội VII, nhiệm kỳ 2023-2028 (19)


Công đoàn Than Nam Mẫu tổ chức thành công Đại hội VII, nhiệm kỳ 2023-2028 (20)


Công đoàn Than Nam Mẫu tổ chức thành công Đại hội VII, nhiệm kỳ 2023-2028 (21)

Bài viết khác


Tin tức - Sự kiện