Than Nam Mẫu tập trung làm than chất lượng cao

Fri, 02/03/2018Với mục tiêu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018, Than Nam Mẫu đã chủ động đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp đồng bộ, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng than thành phẩm, từ đó nâng được giá thành bán than, tăng doanh thu.
Để nâng cao chất lượng than thành phẩm, ngay từ đầu năm 2018 Than Nam Mẫu đã chỉ đạo quyết liệt tất cả các khâu từ đào lò, khai thác đến sàng tuyển, chế biến than. Trong đó, công tác quản lý chất lượng than nguyên khai được đặc biệt quan tâm. Việc quản lý chất lượng than nguyên khai được các phòng ban chức năng tính toán kỹ lưỡng, giám sát ngay từ khâu lập hộ chiếu khoan nổ mìn tại các gương đào lò cũng như các gương khai thác. Bên cạnh đó Công ty tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ phù hợp trong tất cả các khâu. Hiện nay các phân xưởng khai thác và đào lò chịu trách nhiệm về chất lượng than khai thác trước khi vận chuyển ra mặt bằng. Đá xít lẫn trong than sau khi bắn mìn sẽ được bóc tách tối đa trước khi vận chuyển ra mặt bằng: Tại phân xưởng khai thác thì lượng đá xít sẽ được chuyển qua luồng phá hỏa; còn tại các gương đào lò, đá xít sẽ được tách vận chuyển riêng hoặc được vận chuyển đến các cúp chứa đá.
Cùng với đó Công ty cũng phân công nhiệm vụ cụ thể để mỗi đồng chí lãnh đạo, mỗi tổ chức đoàn thể chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện của từng phân xưởng. Cách làm này đã và đang phát huy hiệu quả khi mà chất lượng than thành phẩm cũng như doanh thu của Than Nam Mẫu ngay từ những tháng sản xuất đầu tiên của năm 2018 đã và đang dần được nâng cao./.Bài viết khác


Tin tức - Sự kiện