ĐẢNG ỦY CÔNG TY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM GIỮA NHIỆM KỲ (2015-2020)

Tue, 31/07/2018Nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Công ty khóa V nhiệm kỳ (2015-2020) trong nửa nhiệm kỳ đầu và bổ sung phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nửa nhiệm kỳ còn lại, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018. ngày 27/7/2018 Đảng bộ Công ty tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ (2015-2020) và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018.

ĐẢNG ỦY CÔNG TY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM GIỮA NHIỆM KỲ (2015-2020) VÀ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU (1)

           Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Tường - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng bộ than Quảng Ninh; các đồng chí trong BCH Đảng bộ Công ty; các đồng chí lãnh đạo Công ty, trưởng các tổ chức đoàn thể, Bí thư chi bộ, chủ tịch công đoàn bộ phận, bí thư chi đoàn các đơn vị và các đồng chí đảng viên xuất sắc tiêu biểu 5 năm liên tục từ năm 2013-2017. 

          Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội XII của đảng, nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nghị quyết đại hội đảng bộ công ty khóa V nhiệm kỳ 2015-2020 và báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018. Các báo cáo đã nêu bật được những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực công tác đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần tiếp tục có những giải pháp khắc phục trong thời gian tiếp theo.

          Trong nửa nhiệm kỳ qua mặc dù có nhiều khó khăn nhưng với sự đoàn kết thống nhất Đảng bộ Công ty vẫn duy trì phát triển ổn định và bền vững, góp phần vào sự tăng trưởng chung của Tập đoàn, với các chỉ tiêu chính đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ.

          khai thác than khai thác: 12.300.000 tấn/6.626.926 tấn = 54%

          Mét lò đào: 78.341 mét/154.150  = 50,8%

          Doanh thu: 8.206 tỷ/15.590 tỷ = 52,6%

          Lợi nhuận:  147,908 tỷ/250 tỷ = 59%  

          Nộp ngân sách Nhà nước: 1.658 tỷ/1.606 tỷ = 103%

          Nộp tập đoàn: 281,5 tỷ/437 tỷ = 64,5%

          Thu nhập bình quân: 11,7 triêu/10,9 triệu = 107%

          Với tinh thần phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết, trách nhiệm trong xây dựng đơn vị, đại diện các chi bộ đã báo cáo tham luận, bổ sung nhiều ý kiến quan trọng, đánh giá đúng mức kết quả lãnh đạo sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ khóa V và 6 tháng đầu năm 2018 vừa qua.

          Hội nghị đã được nghe Đ/c Nguyễn Mạnh Tường-Phó bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh thay mặt lãnh đạo Đảng ủy Than Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo. Đồng chí đánh giá cao những nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách phấn đấu vươn lên của Đảng bộ công ty, những khuyết điểm yếu kém cần khắc phục, đồng thời chỉ ra định hướng XSKD, công tác xây dựng đảng và các mặt công tác khác trong quá trình xây dựng đơn vị những năm tới. Tại hội nghị Đ/c Phó bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh đã quán triệt những nội dung cơ bản của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, nhấn mạnh các nội dung quan trọng liên quan đến công tác cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, liên quan đến việc cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội gắn với thực tế yêu cầu nhiệm vụ của các doanh nghiệp.

          Bằng tình cảm và trách nhiệm đ/c Nguyễn Văn Thành Bí thư đảng ủy, Giám đốc Công ty đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Đồng chí phó bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh và chỉ đạo đơn vị trong thời gian tới tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm, tồn tại, để trong nửa cuối nhiệm kỳ và 6 tháng cuối năm cần quan tâm triển khai đổi mới phương thức lãnh đạo; phát huy sự đoàn kết thống nhất cao trong đảng bộ; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ; tập trung triển khai các giải pháp quản lý công tác ATLĐ, nâng cao tính tự chủ của các cá nhân, đơn vị, linh hoạt trong điều hành sản xuất; đẩy nhanh và triển khai áp dụng phương án tự động hóa, tin học hóa trong quản lý sản xuất...

          Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp với tinh thần quyết tâm vượt khó thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty khóa V nhiệm kỳ (2015-2020) với mục tiêu xây dựng đảng bộ vững mạnh xây dựng đơn vị phát triển bền vững.

ĐẢNG ỦY CÔNG TY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM GIỮA NHIỆM KỲ (2015-2020) VÀ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU (2)

 
Bài viết khác


Tin tức - Sự kiện