Than Nam Mẫu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất trong 9 tháng đầu năm 2018

Tue, 16/10/20189 tháng đầu năm 2018 mặc dù gặp không ít khó khăn trong SXKD, nhưng với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Than Nam Mẫu đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất được giao.
Điều này được thể hiện rất cụ thể trong báo cáo sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 với việc sản xuất 1.497.787 tấn than nguyên khai, bằng 78,8% kế hoạch điều chỉnh; đào mới 14.703m lò, bằng 70,03% kế hoạch điều chỉnh; tiêu thụ than đạt 1.493.798,9 tấn, bằng 84,4% kế hoạch điều chỉnh; doanh thu  trên 2.131 tỷ đồng, bằng 88,2% kế hoạch điều chỉnh; tiền lương bình quân 14,3 triệu đồng/người/tháng, trong đó thu nhập bình quân của thợ lò đạt 18 triệu đồng/người/tháng, bằng 127% kế hoạch Tập đoàn giao.
Để có được những kết quả trên, trước tiên công tác chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất được chuẩn bị trước. Với phương châm: Lấy hiệu quả sản xuất là mục tiêu hàng đầu trong chỉ huy điều hành sản xuất, công tác điều hành mỏ đã được tập trung tăng cường tại khai trường +125 để kịp thời giải quyết các vướng mắc, đảm bảo sản xuất liên tục; các giải pháp làm than chất lượng cao, tăng tỷ lệ thu hồi than cục được triển khai đồng bộ và có hiệu quả, từ đó tăng giá bán than, tăng doanh thu; công tác AT-VSLĐ được thực hiện quyết liệt thông qua các giải pháp thiết thực, đồng bộ từ phòng ban đến phân xưởng để người lao động thấm nhuần nhận thức: lấy chủ động phòng ngừa là chính. Cùng với đó thì công tác sắp xếp lao động theo hướng tinh gọn, hiệu qủa đã giảm lao động quản lý, tăng năng suất và thu nhập cho người lao động; công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị phục vụ sản xuất luôn chủ động nên sự cố thiết bị công trình, ách tắc đã giảm 54% so với cùng kỳ…
 
Hưởng ứng chiến dịch thi đua thi đua 90 ngày đêm sản xuất và tiêu thụ than quý IV năm 2018 do Tập đoàn phát động, Than Nam Mẫu đã triển khai với những nội dung cụ thể như: Sản xuất than nguyên khai đạt 500.000 tấn; mét lò đào mới trên 6.000 mét (trong đó 180 mét lò neo); tiêu thụ than đạt 480.000 tấn; thi đua lao động sản xuất đảm bảo an toàn, hiệu quả, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ trong quý IV/2018; tích cực cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động./.

Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Phó Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm, phương hướng thực hiện kế hoạch quý IV và cả năm 2018Đồng chí Đỗ Quang Trung - Chủ tịch Công đoàn Công ty phát động “Chiến dịch thi đua 90 ngày đêm sản xuất và tiêu thụ than quý IV năm 2018”

Đồng chí Nguyễn Văn Thành - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu ý kiến chỉ đạo thực hiệnBài viết khác


Tin tức - Sự kiện