Đại hội Đảng bộ Công ty Than Nam Mẫu-TKV lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020

Wed, 03/08/2016


Đại hội Đảng bộ Công ty Than Nam Mẫu-TKV lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020 được tổ chức trong 02 ngày 23 và 24 tháng 4 năm 2015. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Mạnh Tường-Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Đảng ủy Than Quảng Ninh.


Đại hội có 151 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 900 đảng viên của toàn Đảng bộ Than Nam Mẫu đã về dự Đại hội

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ khóa V nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 17 đồng chí; Bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh khóa IV gồm 11 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết.

Ban Chấp hành đã họp và bầu Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Thành-Giám đốc Công ty được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty.

Chân dung các đồng chí BCH Đảng bộ Than Nam Mẫu-TKV khóa V (2015-2020)Đại hội Đảng bộ Công ty Than Nam Mẫu-TKV lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội Đảng bộ Công ty Than Nam Mẫu-TKV lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội Đảng bộ Công ty Than Nam Mẫu-TKV lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội Đảng bộ Công ty Than Nam Mẫu-TKV lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội Đảng bộ Công ty Than Nam Mẫu-TKV lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội Đảng bộ Công ty Than Nam Mẫu-TKV lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020

Theo lộ trình phát triển mỏ, từ năm 2015 Công ty Than Nam Mẫu chính thức kết thúc dự án khai thác phần lò bằng với công suất 900.000 tấn/năm và tập trung vận hành, khai thác dự án lò giếng 2,5 triệu tấn/ năm. Yêu cầu tăng nhanh sản lượng trong những năm tới là vấn đề đặt ra cấp bách và quan trọng. Do đó, nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ Than Nam Mẫu sẽ tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng; phát huy tinh thần đoàn kết trong cán bộ, đảng viên để thống nhất trong nhận thức và hành động góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội V đề ra.

Đại hội Đảng bộ Công ty Than Nam Mẫu-TKV lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020

BCH Đảng bộ khóa V chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu
Bài viết khác


Tổ chức Đảng, đoàn thể