Tổ chức của Đảng bộ Mỏ Than Nam Mẫu năm 1999

Thu, 03/03/2016


+ Đảng bộ Mỏ than Nam Mẫu được thành lập ngày 01/4/1999 theo Quyết định số 07-QĐ/TV ngày 31/3/1999 của Ban thường vụ Đảng uỷ Công ty Than Uông Bí, trên cơ sở sáp nhập hai Đảng bộ Mỏ than Than Thùng và Mỏ than Yên Tử. Tổng số đảng viên là 228 đồng chí.


Tổ chức của Đảng bộ Mỏ than Nam Mẫu khi thành lập 01/4/1999

+ Ban chấp hành Đảng bộ lâm thời Mỏ than Nam Mẫu gồm 09 đồng chí: 

Tổ chức của Đảng bộ Mỏ Than Nam Mẫu năm 1999 (1)
Tổ chức của Đảng bộ Mỏ Than Nam Mẫu năm 1999 (2)


+ Tổng số chi bộ: 18 chi bộ
1. Chi bộ Văn phòng Bí thư chi bộ Nguyễn Đình Ánh
2. Chi bộ Kế toán-Tài chính Bí thư chi bộ Cao Thế Cửu
3. Chi bộ Tổ chức lao động Bí thư chi bộ Lê Khắc Đán
4. Chi bộ Kế hoạch vật tư Bí thư chi bộ Tạ Văn Bảng
5. Chi bộ Tiêu thụ Bí thư chi bộ Đào Văn Tuấn
6. Chi bộ Bảo vệ-Thanh tra Bí thư chi bộ Nguyễn Văn Thú
7. Chi bộ Kỹ thuật Bí thư chi bộ Phạm Công Hương
8. Chi bộ Cơ điện Bí thư chi bộ Đinh Hữu Quyết
9. Chi bộ Điều độ sản xuất-An toàn Bí thư chi bộ Bùi Huy Tứ
10. Chi bộ Khai thác 1 Bí thư chi bộ Phạm Quốc Phòng
11. Chi bộ Khai thác 2 Bí thư chi bộ Vũ Đình Trường
12. Chi bộ Khai thác 3-Khai thác 4 Bí thư chi bộ Nguyễn Văn Điển
13. Chi bộ Đào lò Bí thư chi bộ Nguyễn Hùng Phương
14. Chi bộ Khai thác lộ thiên Bí thư chi bộ Nguyễn Đăng Tú
15. Chi bộ Cơ khí, cơ điện Bí thư chi bộ Nguyễn Tia Sáng
16. Chi bộ Phục vụ-Hoàn nguyên MT Bí thư chi bộ Bùi Thị Thoan
17. Chi bộ Cơ giới Bí thư chi bộ Lưu Văn Gầy
18. Chi bộ Gạch Dốc đỏ Bí thư chi bộ Trương Thị Hạnh


Năm 1999, Đảng bộ Mỏ Than Nam Mẫu đã kết nạp thêm 25 đảng viên mới

Tổ chức của Đảng bộ Mỏ Than Nam Mẫu năm 1999 (1)
Bài viết khác


Tổ chức Đảng, đoàn thể