Công đoàn Công ty kiểm tra thực tế tại hiện trường sản xuất một số diện khó khăn

Wed, 02/08/2017 Nhằm nắm bắt những khó khăn và tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người lao động, ngày 26/6/2017, Đảng ủy cùng Công đoàn Công ty đã kiểm tra thực tế tại hiện trường sản xuất phân xưởng Khai thác 2 và Khai thác 9.

Tại phân xưởng khai thác 9 công tác vận tải than lò chợ phải qua nhiều hệ thống máng cào, băng tải và phụ thuộc vào tuyến vận tải của đơn vị khác. Trong ca thiết bị dừng nhiều nên công tác tiêu than gặp nhiều khó khăn dẫn đến than gương tồn nhiều, làm ảnh hưởng đến công tác khấu chống và kỹ thuật cơ bản lò chợ. Đoàn đã đề nghị lãnh đạo phân xưởng cần có sổ theo dõi chi tiết thời gian dừng và chạy băng tải trong các ca để đề nghị lãnh đạo Công ty có hướng giải quyết, tạo điều kiện cho phân xưởng hoàn thành kế hoạch giao. Bên cạnh đó đoàn cũng đề nghị lãnh đạo phân xưởng KT9 cho tập trung xúc tải than lò chợ tránh tình trạng than tồn nhiều làm ảnh hưởng đến công tác an toàn và khấu chống lò chợ.

Công đoàn Công ty kiểm tra thực tế tại hiện trường sản xuất một số diện khó khăn (1)

Tại phân xưởng Khai thác 2, do địa chất không ổn định, gương lò nhiều đá, vỉa uốn nếp dẫn đến công tác khoan nổ mìn, khấu chống và xúc tải than gặp nhiều khó khăn. Đoàn đã động viên CBCNV phân xưởng đoàn kết hơn nữa để phân xưởng vượt qua khó khăn. Sau buổi đi kiểm tra thực tế này đoàn sẽ báo cáo lãnh đạo Công ty có biện pháp phù hợp để phân xưởng hoàn thành kế hoạch giao.  

 
Bài viết khác


Tổ chức Đảng, đoàn thể