Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017-2022

Wed, 02/08/2017Thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, trong tháng 6 và tháng 7/2017 các đơn vị đã triển khai xong việc tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận. Theo ghi nhận của chúng tôi thì 100% các Công đoàn bộ phận đã tổ chức Đại hội trang trọng, bám sát kế hoạch hướng dẫn của Thường vụ Công đoàn Công ty. Có được kết quả này là do các Công đoàn bộ phận đã làm tốt công tác chuẩn bị, báo cáo cấp uỷ đơn vị và tranh thủ được sự giúp đỡ của chuyên môn. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để tiến tới việc tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty trong thời gian tới.
Bài viết khác


Tổ chức Đảng, đoàn thể