Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Fri, 04/08/2017       Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Công ty về việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, từ ngày 8/7 đến ngày 30/7/2017, 48 chi bộ trong đảng bộ Công ty Than Nam Mẫu đã tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

          Trên tinh thần tâp trung dân chủ, đại hội các chi bộ đã đi sâu đánh giá thực trạng tình hình thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017, chỉ rõ những ưu điểm, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm xác định phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017-2020. Tại đại hội các đồng chí đảng viên đã thảo luận và sôi nổi đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2017-2020 của chi bộ. Đại hội đã tín nhiệm bầu các đồng chí có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, có kiến thức, năng lực, ý thức tổ chức kỷ luật vào cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và bầu Bí thư, phó bí thư chi bộ.

          Với sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm, đại hội các chi bộ đã đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, tăng cường mối đoàn kết và phát huy được tinh thần dân chủ, trí tuệ của cán bộ, đảng viên trong chi bộ, tạo sự thống nhất với quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, góp phần xây dựng đảng bộ công ty ngày càng vững mạnh.


Bài viết khác


Tổ chức Đảng, đoàn thể