ĐOÀN THANH NIÊN THAN NAM MẪU ĐẢM NHẬN CÔNG TRÌNH TRỒNG CÂY CẢI TẠO CẢNH QUAN KHU VỰC TA LUY MẶT BẰNG

Tue, 16/07/2019Nhằm phát huy vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên tham gia lao động sản xuất, ngày 14/7/2019 Đoàn Thanh niên Công ty Than Nam Mẫu đã tổ chức trồng cây cải tạo cảnh quan khu vực taluy mặt bằng cửa lò +125. Tham dự chương trình có 30 đồng chí là UVBCH Đoàn Công ty, các đồng chí Bí thư và đoàn viên tại các chi đoàn. 

Ngay sau chương trình phân công nhiệm vụ cho các nhóm của ĐC Nguyễn Văn Tuân-Bí thư Đoàn TN Công ty, các phần việc đã được các đoàn viên triển khai thực hiện. Để đảm bảo cho cây trồng thích nghi và sinh trưởng tốt phù hợp với điều kiện thực tế của khai trường  Đoàn Thanh niên Công ty đã lựa chọn các giống dây leo bản địa có hoa trên rừng để trồng tại Ta luy như cây Sài đất, bìm bìm... Với tinh thần trách nhiệm cao sau một ca làm việc 650m2 taluy đã được phủ xanh, đảm bảo theo kế hoạch đặt ra.

Thông qua hoạt động này cũng góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên về việc trồng và chăm sóc cây xanh, tạo môi trường xanh - sạch - đẹp. Thời gian tới sẽ có nhiều công trình được Đoàn Thanh niên Công ty triển khai đảm nhận.

Bài viết khác


Tin tức - Sự kiện