Đảng bộ Than Nam Mẫu tổng kết công tác năm 2020, quán triệt triển khai nghị quyết năm 2021

Sat, 09/01/2021Chiều ngày 08/01/2021, Đảng bộ Công ty Than Nam Mẫu đã tổ chức tổng kết công tác năm 2020, quán triệt triển khai nghị quyết năm 2021. Tham dự hội nghị là các đồng chí trong ban lãnh đạo Công ty, lãnh đạo các phòng ban phân xưởng cùng 146 đồng chí là đảng viên xuất sắc tiêu biểu 05 năm (2016-2020); 03 năm (2018-2020) và năm 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Dũng-Phó Bí thư Đảng bộ Than Quảng Ninh cùng đồng chí Ngô Anh Dũng-Chánh Văn phòng Đảng ủy Than Quảng Ninh.

Năm 2020, là một năm khó khăn, thách thức đối với Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam nói chung và Công ty Than Nam Mẫu –TKV nói riêng. Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp trong công tác xây dựng đảng và bám sát chương trình công tác năm của tỉnh ủy Quảng Ninh, nghị quyết của Đảng ủy Than Quảng Ninh, mục tiêu của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, Đảng bộ Công ty đã có nhiều giải pháp, biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như nhiệm vụ SXKD cùng với sự đoàn kết nỗ lực của cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận của tập thể người lao động, sự điều hành quyết liệt, linh động, sáng tạo trong SXKD, Đảng bộ công ty Than Nam Mẫu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra.

Trước sự bùng phát của đại dịch Covid-19, Đảng bộ Công ty đã chỉ đạo quyết liệt các phương án phòng, chống dịch đảm bảo an toàn cho người lao động, theo phương châm 3 trước, 4 tại chỗ; thực hiện khuyến cáo 5 K của Bộ Y tế. Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho người lao động, Đảng bộ Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020. Sản xuất than nguyên khai đạt 2.212.000 tấn/KH 2.300.000 tấn bằng 96,2%, so với KHĐC: 2.200.000 tấn bằng 100,5%. Đào lò mới 26.413 mét/ KH 24.000 mét bằng 110%; so với KHĐC: 26.350m bằng 100,24%. Tiền lương bình quân đạt 16,3 triệu đồng/người-tháng. Năm 2020 Đảng bộ Công ty đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025; trong năm đã cử 45 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp đảng, 37 đảng viên dự bị tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và bồi dưỡng kiến thức ANQP đối tượng 4, cử chọn 6 đồng chí tham gia lớp học Trung cấp LLCT – Hành chính và 02 đồng chí đi học cao cấp lý luận. Để đẩy nhanh tiến độ mét lò đào chuẩn bị diện cho sản xuất, Đảng bộ Công ty đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành cơ giới hóa công tác đào lò. Và để tiếp tục mang lại hiệu quả trong SXKD Đảng bộ Công ty ban hành nghị quyết số 15-NQ/ĐU, ngày 10/12/2020 về lãnh đạo đẩy mạnh áp dụng CGH, CKH trong công tác khai thác than. Đây cũng là cơ sở, định hướng để Công ty tiếp tục triển khai có hiệu quả công nghệ cơ giới, cơ khí hóa các lĩnh vực của sản xuất, để nâng cao năng suất và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 Đảng bộ Than Nam Mẫu đã quan tâm chỉ đạo thường xuyên công tác đời sống xã hội; người lao động được bố trí đủ việc làm, thu nhập ổn định vượt nghị quyết người lao động năm 2020 đề ra; chỉ đạo tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người lao động; công tác chăm sóc sức khỏe, ăn, ở, đi lại được chăm lo chu đáo, bố trí phù hợp với từng thời điểm vừa đảm bảo sức khỏe cho người lao động, vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid -19.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Yên đã quán triệt triển khai nghị quyết, với các nội dung và giải pháp trọng tâm để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Trong đó nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo dân vận, mỗi đảng viên là một tấm gương tiêu biểu trong lao động sản xuất. Tiếp tục dổi mới nâng cao hiệu quả trong công tác thanh kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng và phòng chống tham nhũng lãng phí. Tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2021, đồng thời tiếp tục tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự và chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, làm tốt công tác xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng-Phó Bí thư Đảng bộ Than Quảng Ninh đã đánh giá cao kết quả các mặt Đảng bộ Than Nam Mẫu đã đạt được trong năm 2020. Đồng chí cũng nhấn mạnh, năm vừa qua Đảng bộ Công ty đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác cơ giới hóa, năm 2021 cần tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa các khâu trong sản xuất để tăng năng suất và cải thiện điều kiện làm việc cho thợ mỏ, đồng thời phát huy tốt tinh thần đoàn kết, sáng tạo vì người lao động.

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Công ty đã tuyên dương 2 đảng viên xuất sắc tiêu biểu 5 năm (2016-2020); 17 đảng viên xuất sắc tiêu biểu 3 năm (2018-2020); 7 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 30 chị bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.

Đảng ủy Công ty trao giấy khen cho 2 đảng viên xuất sắc 5 năm (2016-2020)

Đảng ủy Công ty trao giấy khen cho 17 đảng viên xuất sắc 3 năm (2018-2020)

Đảng ủy Công ty trao giấy khen cho 7 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Đảng ủy Công ty trao giấy khen cho các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020

Đảng ủy Công ty trao giấy khen cho các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020
Bài viết khác


Tin tức - Sự kiện