TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ KIỂM TRA GIÁM SÁT CÁC ĐẢNG BỘ VÙNG UÔNG BÍ – ĐÔNG TRIỀU

Thu, 19/08/2021Nằm trong chương trình công tác của Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Than Quảng Ninh năm 2021, chiều ngày 18 tháng 8 năm 2021 Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ thống kê số liệu kiểm tra giám sát năm 2021 vùng Uông Bí – Đông Triều. Tham gia lớp tập huấn gồm 20 đồng chí là chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, ủy viên UBKT thuộc 11 Đảng bộ vùng Uông Bí - Đông Triều.

Tại lớp tập huấn Đồng chí Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra đã thông tin những điểm mới tại Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của BCH Trung ương về công tác KTGS và thi hành kỷ luật đảng. Hướng dẫn nhập số liệu chính xác vào 22 biểu theo quy định của Trung ương và báo cáo hàng tháng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và phòng chống tham nhũng lãng phí.

Tại lớp tập huấn ban tổ chức đã đưa ra các câu hỏi liên quan đến nghiệp vụ kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng, các học viên trực tiếp tham gia nhập số liệu vào 22 biểu và báo cáo hàng tháng. Thông qua lớp tập huấn các học viên đã được trang bị thêm các kỹ năng về thống kê số liệu kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Một số hình ảnh tại lớp Tập huấn

Bài viết khác


Tin tức - Sự kiện