20 sổ tiết kiệm tiếp tục được trao cho gia đình công nhân khó khăn của Than Nam Mẫu

Mon, 05/07/2021Tiếp tục thực hiện các hoạt động tháng công nhân năm 2021 và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam 01/7 (1996-2021). Ngày 02/7/2021 Công đoàn Than Nam Mẫu phối hợp cùng chuyên môn đã trao 20 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng cho 20 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, đang làm việc tại các đơn vị trong toàn Công ty. Vui mừng, cảm động là những cảm xúc chung của những gia đình công nhân được nhận sổ tiết kiệm tại Hội nghị. Đây là việc làm thể hiện sự quan tâm sâu sắc và thiết thực của lãnh đạo Than Nam Mẫu tới đời sống của một bộ phận người lao động còn đang gặp khó khăn, giúp họ có thêm động lực để tiếp tục cuộc sống và yên tâm công tác. Theo ông Nguyễn Văn Yên-Bí thư Đảng ủy-Giám đốc Công ty, trong thời gian tới Công ty vẫn tiếp tục triển khai các hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động, CBCNV cùng nhau xây dựng một đơn vị đoàn kết vững mạnh, để ngày càng ít các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Trao sổ tiết kiệm là hoạt động ý nghĩa đã được Than Nam Mẫu duy trì nhiều năm nay. Theo dự kiến các sổ tiết kiệm sẽ được trao tại Hội nghị sơ kết hoạt động SXKD, hoạt động Đảng-Đoàn thể 6 tháng đầu năm, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 chưa thể tổ chức Hội nghị, Công ty quyết định trao sổ tiết kiệm trước để các gia đình sớm có điều kiện trang trải công việc gia đình và yên tâm làm việc. 

Bài viết khác


Tin tức - Sự kiện