ĐẢNG ỦY CÔNG TY THAN NAM MẪU HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NQ ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII

Mon, 17/05/2021Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Than Quảng Ninh về triển khai tổ chức, học tập quán triệt nghị quyết đại hội toàn toàn lần thứ XIII của Đảng. Ngày 16 tháng 5 năm 2021 Đảng ủy Công ty than Nam Mẫu – TKV đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ.

ĐẢNG ỦY CÔNG TY THAN NAM MẪU HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NQ ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII (1)

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 29 điểm cầu từ điểm cầu hội trường Công ty đến các điểm cầu nhà giao ca các đơn vị và hội trường khu khai trường sản xuất +125.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Đ/c Nguyễn Văn Hùng – Giảng viên viện Xây dựng Đảng, học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung 5 chuyên đề cơ bản trong nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt Đ/c nhấn mạnh những nhận thức mới và quan điểm mới trong nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong các lĩnh vực.

Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty đề nghị cấp ủy các chi bộ và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cần xác định rõ việc nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc trong suốt nhiệm kỳ và là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Đồng chí cũng giao nhiệm vụ cấp ủy các chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc việc viết bài thu hoạch, xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với đặc thù, thực tế tại đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phát huy hiệu quả thực sự đưa nghị quyết vào cuộc sống.ĐẢNG ỦY CÔNG TY THAN NAM MẪU HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NQ ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII (3)


ĐẢNG ỦY CÔNG TY THAN NAM MẪU HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NQ ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII (4)ĐẢNG ỦY CÔNG TY THAN NAM MẪU HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NQ ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII (5)


ĐẢNG ỦY CÔNG TY THAN NAM MẪU HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NQ ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII (6)


ĐẢNG ỦY CÔNG TY THAN NAM MẪU HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NQ ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII (7)

ĐẢNG ỦY CÔNG TY THAN NAM MẪU HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NQ ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII (9)ĐẢNG ỦY CÔNG TY THAN NAM MẪU HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NQ ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII (10)


ĐẢNG ỦY CÔNG TY THAN NAM MẪU HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NQ ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII (11)

Bài viết khác


Tin tức - Sự kiện