Than Nam Mẫu phát động Tháng AT-VSLĐ; tháng công nhân năm 2021

Tue, 11/05/2021Ngày 10/5/2021, Công ty Than Nam Mẫu đã đồng loạt tổ chức phát động hưởng ứng Tháng hành động về AT-VSLĐ, tháng công nhân năm 2021. Do dịch bệnh Covid-19 nên năm nay Công ty không phát động tập trung mà giao cho các đơn vị tự tổ chức vào đầu 3 ca sản xuất dưới sự giám sát trực tuyến của Ban chỉ đạo.

Với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” và “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên tại nơi làm việc”. Ngay đầu chương trình phát động các đơn vị cùng xem tiểu phẩm về công tác an toàn và thông điệp phòng chống dịch bệnh thông qua hệ thống tivi tại nhà giao ca, với nội dung tập trung nhấn mạnh ý nghĩa công tác an toàn đối với hạnh phúc gia đình, từ đó giúp người lao động tự nâng cao ý thức tuân thủ quy định trong quá trình làm việc.

Tại buổi phát động các đơn vị đã ký cam kết đảm bảo an toàn sản xuất, an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19, lãnh đạo các đơn vị cũng phân tích làm rõ những tồn tại trong sản xuất để tìm ra các phương hướng giải quyết dứt điểm, nhằm nâng cao công tác an toàn cho người lao động; đồng thời nhấn mạnh việc hưởng ứng Tháng phát động phải thể hiện thông qua hành động, việc làm cụ thể của người lao động chứ không chỉ nói suông, công tác an toàn phải được duy trì xuyên suốt chứ không chỉ ngay tháng phát động.

Ngay từ đầu tháng 5/2021, Công ty đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và cụ thể như: Tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức về mục đích, ý nghĩa của Tháng hành động AT-VSLĐ; tháng công nhân đến mỗi CBCNV; xây dựng kế hoạch hưởng ứng và chỉ đạo các đơn vị thực hiện; tổ chức chương trình phát động hưởng ứng Tháng hành động. Trước, trong và sau Tháng hành động Công ty tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác an toàn, điều kiện làm việc của người lao động và tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống công nhân lao động, nhất là những gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Tháng hành động về AT-VSLĐ; tháng công nhân năm 2021, là dịp để người lao động nhìn nhận lại việc thực hiện công tác an toàn, từ đó kịp thời điều chỉnh những tồn tại cũng như nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò của công tác an toàn trong sản xuất.

Một số hình ảnh:
Bài viết khác


Tin tức - Sự kiện