ĐẢNG ỦY CÔNG TY THAN NAM MẪU KIỂM TRA CÔNG TÁC AN TOÀN TẠI CÁC CHI BỘ

Tue, 01/06/2021Nằm trong chương trình kiểm tra chuyên đề của cấp ủy năm 2021, vừa qua Ban thường vụ Đảng ủy Công ty Than Nam Mẫu đã tiến hành thực hiện kiểm tra chuyên đề tại 06 chi bộ về triển khai thực hiện nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ công ty về lãnh đạo công tác AT –VSLĐ năm 2021.

ĐẢNG ỦY CÔNG TY THAN NAM MẪU KIỂM TRA CÔNG TÁC AN TOÀN TẠI CÁC CHI BỘ (1)

Nhìn chung các chi bộ được kiểm tra đã nghiêm túc triển khai, quán triệt nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và người lao động, xây dựng chương trình hành động, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đảng ủy Công ty. Qua 5 tháng triển khai thực hiện nghị quyết đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc thực hiện công tác AT, số vụ TNLĐ và số vụ vi phạm giảm so với cùng kỳ.

Qua kiểm tra Ban thường vụ đã ra thông báo kết luận chỉ đạo các chi bộ trong đảng bộ tiếp tục thực hiện thực hiện có hiệu quả nghị quyết về lãnh đạo nâng cao công tác AT-VSLĐ năm 2021, phấn đấu sản xuất đảm bảo an toàn trong những tháng cuối năm 2021.


ĐẢNG ỦY CÔNG TY THAN NAM MẪU KIỂM TRA CÔNG TÁC AN TOÀN TẠI CÁC CHI BỘ (2)ĐẢNG ỦY CÔNG TY THAN NAM MẪU KIỂM TRA CÔNG TÁC AN TOÀN TẠI CÁC CHI BỘ (3)


ĐẢNG ỦY CÔNG TY THAN NAM MẪU KIỂM TRA CÔNG TÁC AN TOÀN TẠI CÁC CHI BỘ (6)Bài viết khác


Tin tức - Sự kiện