lãnh đạo địa phương, đơn vị chúc mừng Công ty nhân ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - T

Mon, 15/11/2021Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2021), các đoàn đại biểu lãnh đạo địa phương, các Sở, ban ngành trên địa bàn Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, các đơn vị và đối tác, bạn hàng… của Công ty đã đến tặng hoa chúc mừng.

lãnh đạo địa phương, đơn vị chúc mừng chúc mừng Công ty nhân ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - T (1)

lãnh đạo địa phương, đơn vị chúc mừng chúc mừng Công ty nhân ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - T (2)

lãnh đạo địa phương, đơn vị chúc mừng chúc mừng Công ty nhân ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - T (3)

lãnh đạo địa phương, đơn vị chúc mừng chúc mừng Công ty nhân ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - T (4)

lãnh đạo địa phương, đơn vị chúc mừng chúc mừng Công ty nhân ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - T (5)

lãnh đạo địa phương, đơn vị chúc mừng chúc mừng Công ty nhân ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - T (6)

lãnh đạo địa phương, đơn vị chúc mừng chúc mừng Công ty nhân ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - T (7)

lãnh đạo địa phương, đơn vị chúc mừng chúc mừng Công ty nhân ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - T (8)

lãnh đạo địa phương, đơn vị chúc mừng chúc mừng Công ty nhân ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - T (9)

lãnh đạo địa phương, đơn vị chúc mừng chúc mừng Công ty nhân ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - T (10)

lãnh đạo địa phương, đơn vị chúc mừng chúc mừng Công ty nhân ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - T (11)

lãnh đạo địa phương, đơn vị chúc mừng chúc mừng Công ty nhân ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - T (12)

lãnh đạo địa phương, đơn vị chúc mừng chúc mừng Công ty nhân ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - T (13)

lãnh đạo địa phương, đơn vị chúc mừng chúc mừng Công ty nhân ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - T (14)

lãnh đạo địa phương, đơn vị chúc mừng chúc mừng Công ty nhân ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - T (15)

lãnh đạo địa phương, đơn vị chúc mừng chúc mừng Công ty nhân ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - T (16)

lãnh đạo địa phương, đơn vị chúc mừng chúc mừng Công ty nhân ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - T (17)

lãnh đạo địa phương, đơn vị chúc mừng chúc mừng Công ty nhân ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - T (18)

lãnh đạo địa phương, đơn vị chúc mừng chúc mừng Công ty nhân ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - T (19)

lãnh đạo địa phương, đơn vị chúc mừng chúc mừng Công ty nhân ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - T (20)

lãnh đạo địa phương, đơn vị chúc mừng chúc mừng Công ty nhân ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - T (21)

lãnh đạo địa phương, đơn vị chúc mừng chúc mừng Công ty nhân ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - T (22)

lãnh đạo địa phương, đơn vị chúc mừng chúc mừng Công ty nhân ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - T (23)
Bài viết khác


Tin tức - Sự kiện