Than Nam Mẫu tiếp tục phối hợp với chuyên gia Nhật Bản trong công tác an toàn

Tue, 20/02/2024       Nằm trong chương trình hợp tác nâng cao chất lượng công tác AT-BHLĐ giữa Công ty Than Nam Mẫu và Công ty Than Kushiro Nhật Bản. Thời gian qua được sự hỗ trợ của các chuyên gia Nhật Bản. Công ty Than Nam Mẫu đã tổ chức nhiều lớp học chuyên đề mang tính ứng dụng thực tiễn cao trong công tác AT-BHLĐ như công tác cứu nạn cứu hộ, công tác thông gió thoát nước mỏ…

Than Nam Mẫu tiếp tục phối hợp với chuyên gia Nhật Bản trong công tác an toàn (1)

       Ngoài việc truyền đạt kiến thức thông qua các lớp huấn luyện, đội ngũ chuyên gia còn thực hiện phương pháp giảng dạy cầm tay chỉ việc tại các diện sản xuất, và hỗ trợ kỹ thuật an toàn cho người lao động, tiêu biểu như hướng dẫn vận hành và sử dụng hệ thống nâng xà vì chống tiến gương, kỹ thuật nối cáp thép, kỹ thuật khoan cắt ray trong hầm mỏ…

Than Nam Mẫu tiếp tục phối hợp với chuyên gia Nhật Bản trong công tác an toàn (2)

         Theo kế hoạch hợp tác năm tài khóa 2024, Công ty Than Kushiro Nhật Bản sẽ tiếp tục chuyển giao kỹ thuật áp dụng cơ giới hóa, bán cơ giới hóa trong khai thác và đào lò; công tác khoan thăm dò tháo nước mỏ, công tác quản lý khí mỏ, đào tạo duy tu, quản lý, sửa chữa và lắp đặt hệ thống đường sắt; xây dựng chương trình đào tạo nâng cao kỹ thuật an toàn, nhận biết các nguy cơ trong hầm mỏ, kỹ thuật cứu nạn, cứu hộ trong hầm mỏ. Đồng thời trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý cơ điện, sửa chữa bảo dưỡng các hệ thống thủy lực, khí nén, các hệ thống vận tải và công tác sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ các hệ thống cơ giới hóa. 

Than Nam Mẫu tiếp tục phối hợp với chuyên gia Nhật Bản trong công tác an toàn (3)


Than Nam Mẫu tiếp tục phối hợp với chuyên gia Nhật Bản trong công tác an toàn (4)


Than Nam Mẫu tiếp tục phối hợp với chuyên gia Nhật Bản trong công tác an toàn (5)


Than Nam Mẫu tiếp tục phối hợp với chuyên gia Nhật Bản trong công tác an toàn (6)
Bài viết khác


Tin tức - Sự kiện